นิทานอีสป


นิทานอีสปเรื่องต่างๆ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา

กาลครั้งหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกและนกกระสากำลังเริมคบหากันใหม่ๆ ดูเหมือนว่าพวกมันจะเป็นมิตรที่ดีต่อกัน ดังนั้นสุนัขจิ้งจอกจึงเชิญนกกระสามากินอาหารเย็นที่บ้านและมันได้วางจานซุปแบนๆ ไว้ตรงหน้านกกระสาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สุนัขจิ้งจอกเลียซุปแบนๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่นกกระสาทำได้เพยงทำให้ปลายจะอยปากของมันเปียกด้วยน้ำซุป มันจึงรู้สึกหิวอยู่ “ข้าขอโทษ”สุนัขจิ้งจอกพูด “ซุปคงจะไม่ใช่อาหารที่เจ้าชอบ”

“ไม่ต้องขอโทษหรอก” นกกระสากล่าวตอบ “ข้าหวังว่าอีกไม่นานเจ้าจะไปเยี่ยมข้าเป็นการตอบแทนและกินอาหารเย็นกับข้า” ทั้งสองนัดหมายวันที่สุนัขจิ้งจอกจะมาเยี่ยมนกกระสา แต่เมื่อพวกมันนั่งลงที่โต๊ะ อาหารทุกอย่างกลับถูกบรรจุไว้ในเหยือกทรงสูงปากแคบที่สุนัขจิ้งจอกไม่อาจยื่นปากมันเข้าไปได้ ดังนั้นสิ่งที่มันทำได้คือ เลียอยู่นอกเหยือก

“ข้าจะไม่ขอโทษสำหรับอาหารมื้อค่ำหรอกนะ” นกกระสากล่าว


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “การกระทำเลวอย่างหนึ่ง ย่อมได้รับการกระทำเลวเป็นสิ่งตอบแทน”

Copyright © 2550- 2562 นิทานอีสป.net

นิทานอีสป