แนะนำสถาบันทางการเงินต่างๆ ทั้งสถาบันการเงินที่เป็นธนาครและไม่ใช่ธนาคาร

รู้จักสถาบันการเงิน แหล่งเงินทุนของเราทุกคน 

สถาบันการเงิน ชื่อนี้หลายคนอาจเคยได้ยินคุ้นหูมาก่อน แต่อาจจะยังไม่ทราบว่าสถาบันการเงินคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร และสำคัญกับตัวเรามากน้อยแค่ไหน ในวันนี้เลยขอนำทุกคนไปรู้จักสถาบันการเงินกัน เพื่อที่จะได้เข้าใจหน้าที่ของสถาบันการเงิน ความสำคัญ  ความหมายของสถาบันการเงิน และประโยชน์ของสถาบันการเงินได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยสถาบันการเงิน คือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินให้กู้เงินด่วนถูกกฎหมายกับประชาชน หรือธุรกิจต่าง ๆ ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุตตล โดยสถาบันการเงิน อาจประกอบไปด้วยทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนก็ได้ ทั้งนี้สถาบันการเงินจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.  2551 

สถาบันการเงิน ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

สถาบันการเงิน นั้นตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.  2551 ก็ได้มีการแบ่งประเภทของสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและจำแนกประเภทตามลักษณะการให้บริการของแต่ละ สถาบันการเงิน โดยสำหรับประเทศไทยของเรานั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แบ่งแยกประเภทออกมาหลากหลายประเภทด้วยกัน เราไปดูรายละเอียดกันได้เลยว่าสถาบันการเงินมีอะไรบ้าง ดังนี้  

  • สถาบันการเงินประเภทธนาคาร  โดยเป็นสถาบันการเงิน ที่จดทะเบียนก่อตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ ทั้งของภาครัฐ และเอกชน โดยทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์จะมีหน้าที่รับ ฝาก ถอน เงิน ให้กู้ยืม และบริการการลงทุนต่าง ๆ โดยธนาคารพาณิชย์เองก็มีประเภทที่แบ่งแยกย่อยไปตามการบริการ ได้แก่ 

สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ไทย, ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย, ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ, สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร

  • สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร  โดยเป็นสถาบันการเงินได้แก่บริษัทเงินทุนต่าง ๆ  โดย สถาบันการเงิน ประเภทนี้ได้แก่บริษัทเงินทุนที่ให้บริการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่นบริษัทไฟแนนซ์ต่าง ๆ หรือบริษัทบัตรเครดิต เป็นต้น
  • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำหรับประเภทสุดท้ายของสถาบันการเงิน คือ ประเภทของสถาบันการเงิน ที่ก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือบริการประชาชน เช่น ธนาคารออมสิน, สินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สถาบันการเงิน สำคัญอย่างไร ?

โดยจุดเด่นที่สำคัญของ สถาบันการเงิน  คือเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการเงินกับประชาชนที่ถูกกำกับดูแลโดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.  2551 และธนาคารแห่งประเทศไทยทำให้  สถาบันการเงิน มีมาตรฐารการดำเนินงานที่โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีความปลอดภัยในการที่ประชาชนจะไปกู้ยืมเงิน หรือฝากทรัพย์สินไว้กับสถาบันการเงิน  ซึ่งความสำคัญของสถาบันการเงินจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการช่วยบริการการหมุนเวียนของเงินทุนในระบบ รวมทั้งเป็นแหล่งกู้ยืมเงินของประชาชน และแหล่งฝากทรัพย์สินที่มีความปลอดภัยสูงสุดอีกด้วย

Scroll to Top