นิทานอีสป


นิทานอีสปเรื่องต่างๆ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
การแบ่งเนื้อของสิงโต

เรื่องมีอยุ่ว่า สิงโตตัวหนึ่งได้ออกไปล่าเหยื่อพร้อมกับสุนัขจิ้งจอก หมาใจและหมาป่า พวกมันได้ออกตระเวนล่าเหยื่อจนกระทั่งไปพบกวางตัวผู้ตัวหนึ่ง และได้ปลิดชีวิตมันเสีย จากนั้นก็มาถึงคำถามว่าจะแบ่งซากกวางนี้อย่างไรดี ?แล่งเนื้อกวางหนึงนสี่ส่วนให้ข้า? เจ้าสิงโตคำรามเสียงดัง สัตว์ตัวอื่นๆ จึงทำการถลกหนัง และแบ่งเนื้อกว่างออกเป็นสี่ส่วน สิงโตยืนอยู่หน้าซากกวางนั้นและประกาศการตัดสินว่า ?เนื้อส่วนแรกนั้นเป็นของข้าในธานะจ้าวป่า ส่วนที่สองเป็นของข้าในฐานะผู้ตัดสิน และอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นของข้าเพราะข้าเข้ามาร่วมล่าเหยื่อด้วย และสำหรับส่วนที่สี่ เอาล่ะ ข้าก็อยากรู้เหมื่อนกันว่าพวกเจ้าคนจะกล้าเข้ามาเอา?

?เฮ้อ? เจ้าสุนัขจิ้งจอกครวญขณะที่เดินจากมาด้วยหางที่ตกอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้าง


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "อย่าคาดหวังความยุติธรรมจากผู้ปกครอง

Copyright © 2550- 2564 นิทานอีสป.net

นิทานอีสป