นิทานอีสป


นิทานอีสปเรื่องต่างๆ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา

กาลครั้งหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกและนกกระสากำลังเริมคบหากันใหม่ๆ ดูเหมือนว่าพวกมันจะเป็นมิตรที่ดีต่อกัน ดังนั้นสุนัขจิ้งจอกจึงเชิญนกกระสามากินอาหารเย็นที่บ้านและมันได้วางจานซุปแบนๆ ไว้ตรงหน้านกกระสาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สุนัขจิ้งจอกเลียซุปแบนๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่นกกระสาทำได้เพยงทำให้ปลายจะอยปากของมันเปียกด้วยน้ำซุป มันจึงรู้สึกหิวอยู่ ?ข้าขอโทษ?สุนัขจิ้งจอกพูด ?ซุปคงจะไม่ใช่อาหารที่เจ้าชอบ?

?ไม่ต้องขอโทษหรอก? นกกระสากล่าวตอบ ?ข้าหวังว่าอีกไม่นานเจ้าจะไปเยี่ยมข้าเป็นการตอบแทนและกินอาหารเย็นกับข้า? ทั้งสองนัดหมายวันที่สุนัขจิ้งจอกจะมาเยี่ยมนกกระสา แต่เมื่อพวกมันนั่งลงที่โต๊ะ อาหารทุกอย่างกลับถูกบรรจุไว้ในเหยือกทรงสูงปากแคบที่สุนัขจิ้งจอกไม่อาจยื่นปากมันเข้าไปได้ ดังนั้นสิ่งที่มันทำได้คือ เลียอยู่นอกเหยือก

?ข้าจะไม่ขอโทษสำหรับอาหารมื้อค่ำหรอกนะ? นกกระสากล่าว


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ?การกระทำเลวอย่างหนึ่ง ย่อมได้รับการกระทำเลวเป็นสิ่งตอบแทน?

Copyright © 2550- 2562 นิทานอีสป.net

นิทานอีสป