นิทานอีสป


นิทานอีสปเรื่องต่างๆ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
วัวสี่ตัวกับราชสีห์

เรื่องมีอยู่ว่า ราชสีห์ตัวหนึ่งมักจะเข้าไปหากินบริเวณทุ่งหญ้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของวัวทั้งสี่ บ่อยครั้งที่ราชสีห์พยายามเข้าจู่โจมพวกวัว แต่เมื่อไดก็ตามที่มันเข้าใกล้ วัวทั้งสี่จะหันหางเข้าหากัน ดังนั้นไม่ว่าราชสีห์จะวิ่งไปทางไหนก็หนีไม่พ้นเขาของพวกวัว

อย่างไรก็ตาม ในที่สุดวัวทั้งสี่ตัวก็เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน พวกมันแต่ละตัวแยกกันเดินไปในทุ่งหญ้าตามลำพัง แล้วราชสีห์ก็เข้าจู่โจมพวกมันทีละตัว ทำให้วัวทั้งสี่ตัวต้องพบจุดจบในที่สุด


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย

Copyright © 2550- 2562 นิทานอีสป.net

นิทานอีสป