นิทานอีสป


นิทานอีสปเรื่องต่างๆ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
หม้อสองใบ

ครั้งหนึ่ง มีหม้อสองใบถูกทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่ง ใบหนึ่งทำจากทองเหลือง ส่วนอีกใบทำจากดินเผา พอระน้ำขึ้นสูง หม้อทั้งสองใชก็ถูกพัดลอยลงไปในกระแสน้ำ ตอนนี้เองหม้อดินได้พยายามที่จะรักษาระยะห่างจากหม้อทองเหลืองอย่างเต็มที่ แม้ว่าหม้อทองเหลืองจะร้องตะโกนว่า ?ไม่ต้องกลัวหรอกเพื่อนเอ๋ย ข้าจะไม่กระแทกเจ้าหรอก?

?แต่ข้าอาจเข้าไปใกล้เจ้าได้? หม้ออีกใบตอบ ?ถ้าข้าเข้าใกล้เจ้ามากเกินไป ไม่ว่าเจ้ากระแทกข้า หรือข้ากระแทกเจ้า ข้าก็มีแต่จะพังเท่านั้น?


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอไม่อาจร่วมทางกันได้

Copyright © 2550- 2562 นิทานอีสป.net

นิทานอีสป