นิทานอีสป


นิทานอีสปเรื่องต่างๆ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
ชาวประมงกับลูกปลา

เรื่องมีอยู่ว่า ชาวประมงคนหนึ่งได้ใช้เวลาทั้งวันในการตกปลา แต่กลับจับได้แต่ปลาตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง ?ได้โปรดเถอะท่าน? ปลาขอร้อง ?ข้าตัวเล็กเกินกว่าจะให้ท่านกินได้ในตอนนี้?
?ถ้าท่านปล่อยข้ากลับลงไปยังแม่น้ำ อีกไม่นานข้าก็จะเติบโตขึ้น แล้วท่านจะนำข้าไปปรุงอาหารชั้นเลิสได้?
?ไม่หรอก เจ้าปลาน้อย? ชาวประมงตอบ ?ตอนนี้ข้าจับเจ้าได้ แต่ต่อไปข้าอาจจะจับเจ้าไม่ได้อีก?


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เรามีอยู่นั้นมีค่ายิ่งกว่าสิ่งยิ่งใหญ่ที่อยู่ในวิมาน

Copyright © 2550- 2562 นิทานอีสป.net

นิทานอีสป