รายละเอียดหนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมความสำคัญของการรับรองเงินเดือน

รู้จักใบหนังสือรับรองเงินเดือน ใช้ทำอะไรได้บ้าง ไปดูกัน 

สำหรับใครก็ตามที่เป็นพนักงานประจำอยู่แล้ว คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำความรู้จักกับเอกสารฉบับหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับพนักงานกินเงินเดือนแบบเรา ๆ นั่นก็คือหนังสือรับรองเงินเดือน ที่ถือว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการแสดงรายละเอียดรายได้ของเรา ดังนั้นใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ ในวันนี้เราจึงขอชวนไปดูรายละเอียดใบหนังสือรับรองเงินเดือนกันว่ามีประโยชน์อย่างไร และเราสามารถใช้ใบหนังสือรับรองเงินเดือนไปทำอะไรได้บ้าง เราไปดูรายละเอียดตัวอย่างกันได้เลย

ใบหนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารแสดงความน่าเชื่อถือทางการเงิน 

สำหรับ ใบหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นเอกสารที่นายจ้างออกให้กับลูกจ้างเพื่อยืนยันตัวตนของลูกจ้างว่าได้ทำงานกับนายจ้างจริง ๆ และทำงานมานานกี่ปี ตลอดจนในแบบใบรับรองเงินเดือนยังแสดงตำแหน่งของลูกจ้าง และที่สำคัญที่สุดคือแสดงรายได้ของลูกจ้างว่าตัวเราเองที่เป็นพนักงานของบริษัท หรือเป็นข้าราชการได้มีรายได้เท่าไหร่ และมีรายได้จากทางไหนบ้าง โดยบางคนในเอกสารรับรองเงินเดือน อาจแสดงข้อมูลทั้งเงินเดือน, ค่าทำงานล่วงเวลา, ค่าทำงานวันหยุด, เบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ ตลอดจนในใบหนังสือรับรองเงินเดือน ก็จะแสดงรายการถูกหักต่าง ๆ เช่น ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าประกันสังคม, ค่าผ่อนบ้านต่าง ๆ ทำให้เราสามารถมองเห็นเงินเดือนสุทธิของเราได้ โดยทั้งนี้รูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือน อาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท หรือแต่ละหน่วยงานราชการตามแต่หลักเกณฑ์และตัวอย่างใบรับรองเงินเดือนของบริษัทที่ได้ออกแบบหนังสือรับรองเงินเดือน

ใบหนังสือรับรองเงินเดือน มีประโยชน์อย่างไร ? 

โดยสำหรับใครที่กำลังเป็นพนักงานใหม่อาจจะมีข้อสงสัยว่าใบหนังสือรับรองเงินเดือน จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 

  • ใช้สำหรับรับรองเงินเดือน ในการที่เราจะไปขอกู้เงินธนาคารต่าง ๆ เช่น กู้เงินซื้อบ้าน, กู้เงินซื้อรถ หรือขอกู้เงินสดไปใช้จ่ายต่าง ๆ โดยทางธนาคารจะใช้ใบรับรองเงินเดือนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ
  • ใบหนังสือรับรองเงินเดือน ใช้แสดงรายได้ และรายการหัก ตามสัญญาจ้างงานระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้าง และนายจ้างได้ตรวจสอบรายละเอียดทางการเงินระหว่างกัน
  • ใบหนังสือรับรองเงินเดือน อาจมีรูปแบบแตกต่างกันบางบริษัทสามารถขอหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ได้ บางบริษัทอาจเป็นสลิปแบบกระดาษคาร์บอน, แล้วแต่รูปแบบ
  • สำหรับบางบริษัท ใบหนังสือรับรองเงินเดือน จะแสดงรายละเอียดของกองทุนสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่ามียอดสะสมเท่าไหร่แล้วให้เราสามารถตรวจสอบได้
  • ทั้งนี้สำหรับใบหนังสือรับรองเงินเดือน เราสามารถขอใบหนังสือรับรองเงินเดือน ได้จากฝ่ายบุคคล หรือกดทำรายการออนไลน์ได้ทางเว็ปไซต์หรือแอปพลิเคชัน ด้านการบุคคลของบริษัท
Scroll to Top